Le Mat-konceptet
Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som driver Hotel, B&B och Hostel. Vi säljer gästnätter av hög kvalitet samtidigt som vi skapar arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden. Le Mat är inkluderande. Oavsett funktionsförmåga finns plats för alla människor, både som gäster och medarbetare. 

Varje Le Mat är ett socialt företag. Det betyder att vi startar och driver företaget tillsammans. Vi kombinerar affärsmässighet med demokrati och egenmakt. Det har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb. Vi erbjuder en arbetsgemenskap, möjlighet till utveckling och socialt entreprenörskap. Le Mat vill skapa framtidstro och ett inkluderande samhälle genom socialt entreprenörskap. 

Förebilden för Le Mat är italienska Hotel Tritone i Trieste som startades för mer än 20 år sedan. Le Mat Europa är ett europeiskt samarbete för att stärka varumärket och sprida idén till fler länder. På så sätt startas fler sociala företag och det blir fler nya jobb. Hos oss får du en vistelse av hög kvalitet. Du möts av ett personligt, respektfullt och varmt mottagande. Vi kallar det ACCOGLIENZA!

Special places – Alla Le Mat-ställen är tillgängliga, stilrena, har Le Mat-atmosfär, återbrukar, lyfter unika lokala förutsättningar – både när det gäller plats och geografisk placering.

Special values – De speciella värderingarna är egenmakt, delaktighet, ansvarstagande, demokratiskt ägda och styrda företag.

Special peoples – Alla medarbetare på Le Mat har en egen historia, får framtidstro genom sitt arbete, vill bidra till ett mer hållbart samhälle, har egen erfarenhet av att vara exkluderad.

Gör skillnad – CSR
Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för företag och organisationer att medverka till ett ökat socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility. Samarbetet kan se ut på många sätt, exempelvis delägande i fastighet, sponsring, donation, kunskapsöverföring eller andra resurser.

Kontakta oss gärna om du eller ditt företag vill jobba med CSR och få en bit av tårtan!